VCR Jaarvergadering 25 september 20:30 uur in de Buddingehof

De VCR Jaarvergadering wordt op woensdagavond 25 september om 20:30 uur gehouden in de Buddingehof. Alle leden en ouders van jeugdleden krijgen per mail uiterlijk 14 dagen voor de vergadering een uitnodiging met daarbij in de bijlage de agenda, de notulen van de vorige jaarvergadering en het jaarverslag.


Komt allen, want dan kun je meedenken en meebeslissen over onze vereniging